Author Archives: CRVENA

La Centrale – Hors Les Murs

Galerija Brodac, Sarajevo
20.05.2017., 20h, otvorenje izložbe
25.05, 2017., 19h, noć performansa
(izložba je otvorena do 15.06.2017, svaki dan između 12 i 19h)

CRVENA i Galerija Bordac  sa zadovoljstvom predstavljaju video izložbu i program performansa galerije La Centrale iz Montreala: La Centrale – Hors Les Murs.

Kroz video izložbu koja se otvara 20.05.2017 i noć perfomansa 25.05. 2017 u Galeriji Brodac u Sarajevu, umjetnice Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova i Virginie Jourdain će predstaviti aktivnosti, istoriju i misiju galerije La Centrale.

La Centrale – Hors Les Murs označava početak suradnje imeđu Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva i Montrealske galerije La Central, koja će se odvijati kroz bijenalne rezidencijalne razmjene, a čiji će fokus biti na feminističkim performativnim umjetničkim praksama. La Centrale i CRVENA, organizacije bliske po filozofiji, ciljevima organiziranja i angažmanu, će iskoristiti boravak predstavnica La Centrale u Sarajevu da bi potpisale sporazum o suradnji, koji će od 2017. godine omogućiti bosanskohercegovačkim umjetnicama rezidencijalni boravak i izložbu u Montrealu, kao i boravak quebeških umjetnica u Sarajevu svake dvije godine. Tijekom boravka u Sarajevu La Centrale će se pobliže upoznati sa radom CRVENE i radom njezinih članica, kao i aktivnostima srodnih kulturnih aktera u Sarajevu i regiji.

La Centrale Galerie Powerhouse je galerija osnovana 1973. kao jedna od prvih samo-organiziranih umjetničkih centara u Kanadskoj državi Quebec. Misija La Centrale se nadograđuje na tradiciju feminističke umjetnosti – kao platforma za suvremenu umjetnost sa uporištem u feminističkoj i rodnoj teoriji kao i u među-kulturalnim i trans-disciplinarnim praksama.

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA je osnovano 8. marta 2010. kao asocijacija više od 40 članova okupljenih oko načela i kritičkog potencijala feminističke politike, te umjetnosti i aktivizma kao estetskih, društvenih i političkih alata s potencijalom za društvenu mobilizaciju i transformaciju. CRVENA djeluje interdisciplinarno, kao laboratorij za istraživanje, razmišljanje, učenje, stvaranje i razmjenu novih znanja, i nada se pokrenuti artist-in-residence program kao dodatnu programsku aktivnost.

Galerija BRODAC  je neovisni galerijski prostor osnovan 2016. sa ciljem davanja vidljivosti mladim likovnim umjetnicima i borbe protiv socio-ekonomske i poltičke opresije, kao i apatije mladih. Grupa volontera okupljena oko galerije nastoji svojim aktivnostima promovirati suvremenu umjetnost u zemlji i inozemstvu i kroz djelovanje u kuturi poboljšati kavalitetu života svih građana.

PROGRAM

20.05.2017, 20h, otvorenje video izložbe
La Centrale – Hors Les Murs

Izbor video radova članica La Centrale Kimura Byol, Julie Lequin, Larose S. Larose, Marie Dauverné, Dayna Mcleod, Myriam Jacob-Allard, Mathilde Geromin, Helena Martin Franco, Noémi McComber, Anne Parisien, prema selekciji Noémi McComber koja će biti prisutna na otvorenju izložbe.

25.05, 2017, 19h, noć performansa
La Centrale – Hors Les Murs

Umjetnice Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova i Virginie Jourdain će u Galeriji Brodac izvesti seriju performansa.

Exhibition and night of performances
Gallery Brodac, Sarajevo

20.05. 2017, 20h, exhibition opening reception
25.05. 2017, 19h, night of performances
(the exhibition will be on view until 06.06.2017, everyday between 12h and 20h)

CRVENA and Gallery Brodac have the pleasure of presenting the video exhibition and program of performances La Centrale – Hors Les Murs, featuring work by the members of the gallery La Centrale from Montreal.

The artists Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova and Virginie Jourdain will present the activities of La Centrale along with an exhibition of videos that opens on 20.05.2017, and a series of performances starting at 19h on 25.05. 2017. Both events will take place at Gallery Brodac, Sarajevo

La Centrale – Hors Les Murs marks the beginning of a collaboration between the Association for Culture and Art CRVENA and the Montreal gallery La Centrale, a bi-annual residency exchange between the two organizations, focused on feminist performative artistic practices. La Centrale and CRVENA are organizations which have a common philosophy and vision in organizing and engagement. La Centrale’s visit to Sarajevo will be the opportunity to sign a cooperation agreement which will, as of 2017, provide Bosnian-Herzegovinian artists a residency and exhibition in Montreal, but also bring Quebecois artists to Sarajevo every two years. During their stay, La Centrale members will gain an insight into the work o CRVENA and its members, but also the work of kindred cultural organizations and individuals in Sarajevo and the region.

Founded in 1973, La Centrale Galerie Powerhouse is one of Quebec’s oldest artist-run centers. La Centrale expands on history of feminist art practices and aims to provide a platform for contemporary art that is informed by feminist and gender theory, as well as intercultural and trans-disciplinary practices.

The Association for Culture and Art CRVENA was founded on the 8th of March, 2010 in Sarajevo as an association of over 40 members, gathered around the principles and critical potential of feminist politics, art and activism as aesthetic, social and political tools with high potential for mobilization and social transformation. CRVENA is an interdisciplinary organization, operating as a laboratory for research, thinking, learning, sharing and producing knowledge, with hopes of adding an artist in residence program as one of its activities.

Gallery BRODAC is an independent gallery space established in 2016, in Sarajevo with the aim of providing visibility to young visual artists, as well as fighting social-economic, political oppression and youth indifference. The group of enthusiasts and volunteer groups around the gallery have a mission to promote and enhance contemporary art and cultural scenes in the country and internationally, in order to bring about a positive change in society.

PROGRAM

20.05.2017, 20h, exhibition opening reception
La Centrale – Hors Les Murs

Program of  video works of La Centrale members Kimura Byol, Julie Lequin, Larose S. Larose, Marie Dauverné, Dayna Mcleod, Myriam Jacob-Allard, Mathilde Geromin, Helena Martin Franco, Noémi McComber, Anne Parisien, selected by Noémi McComber who will be present at the opening.

25.05, 2017, 19 h, nights of performances
La Centrale – Hors Les Murs

Artists Caroline St-Laurent, Emma-Kate Guimond, Noemi McComber, Sonja Zlatanova, Virginie Jourdain will stage a series of live art performances in Gallery Brodac.

Galerija Brodac
Brodac 4
71000 Sarajevo
Contact: Mak Hubjer
+387 62 319 018
www.facebook.com/brodac4/

La Centrale
4296 St-Laurent Boulevard
Montréal Québec H2W 1Z3
http://www.lacentrale.org

Izložba i promocija zbornika -Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava

                                            Četvrtak, 29. decembar 2016. godine u 19 sati                                           Galerija suvremene umjetnosti Charlama
(Privredni grad KJP, Centar Skenderija)

Iskustvo pobjede i poraza, afežeovsko i naše, prošlo i sadašnje, podsjetnik je da naše nove i buduće borbe i frontovi koje trebamo utvrditi, i brojne bitke koje trebamo izvojevati stoje otvoreni i jednom otjelovljeni u borbi afežovki za bolje sutra.

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA vas poziva na izložbu i promociju Zbornika: Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava, koje će se održati u četvrtak, 29.12.2016. u 19 sati, u Galeriji suvremene umjetnosti Charlama.

Zbornik Izgubljena revolucija: AFŽ između mita i zaborava, jedan je od ishoda višegodišnjeg rada Udruženja Crvena na stvaranju online Arhiva antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine i Jugoslavije (http://www.afzarhiv.org/). Dio je to napora da se doprinese kolektivnom znanju o djelovanju Antifašističkog fronta žena, ali i potraga za onom stranom historije koja je uvijek bila na marginama. Unatoč masovnosti koja je bila važan cilj, te kasnije odlika Antifašističkog fronta žena (riječ je o najbrojnijem pokretu žena na našim prostorima i šire), AFŽ ostaje historijskom nepoznanicom. Online arhiv i Zbornik koji je iz njega nastao mogu poslužiti kao historijske lekcije ili čitavi udžbenici, uz pomoću kojih, s onu stranu patrijarhata i revizionističkih ideja totalitarizma, pokušavamo misliti vlastitu historiju, bez da je monumentaliziramo.

Pet autorskih tekstova ispisuju ideološki višestrane reprezentacije AFŽ-a, s jedne strane propitujući revolucionarne lomove, a s druge kontradikcije trenutka koji je označio historijski preokret za žene. U Zborniku, kojem je svoj doprinos dalo i pet bosanskohercegovačkih vizualnih umjetnica, pronalazimo ilustracije ključnih tema Arhiva, kao što su politička, ilegalna i borbena djelovanja jugoslavenskih žena neposredno pred, za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. Tokom istraživačko-kreativnog procesa koji je prethodio stvaranju Zbornika, osim ilustracija, umjetnice su, u različitim crtačkim tehnikama, producirale i nove radove koji sačinjavaju ovu grupnu izložbu.

Autorice i autor tekstova su: Ajla Demiragić, Chiara Bonfiglioli, Danijela Majstorović, Tijana Okić i Boriša Mraović, dok ilustracije i umjetničke radove potpisuju: Adela Jušić, Aleksandra Nina Knežević, Kasja Jerlagić, Nardina Zubanović i Sunita Fišić.

Na izložbi će po prvi put biti prikazan i video “Drugarica je bila ovdje” sarajevskog umjetnika Maka Hubjera, koji se u recentnom periodu bavi spomenicima socijalističke Jugoslavije i njihovim “arhiviranjem” u prostore izvan političkog.

Zbornik je objavljen uz podršku Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe, dok su produkcija radova i izložba omogućeni podrškom Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti.

Gradologija – Kvartovski dani 5 i 6

Pitanja javnog i zajedničkog dobra su sve više dominantna politička pitanja današnjice i sve češće okvir mobilizacije društvenih pokreta, posebice u urbanim zajednicama.

Zajednički prostor, u globalnom ali i lokalnom društveno-političkom kontekstu ima poseban značaj, te zaslužuje sistematsko propitivanje. Pojava, svrha i korištenje “zajedničkog” kao koncepta i prostorno se propituje u mnogim savremenim gradovima, dok se u slučaju grada Sarajeva ovo pitanje nalazi na marginama interesa javnosti. Ipak, transformacije značenja i odnosa javnog i zajedničkog koje postavljaju mnogostruke izazove za budućnost grada više su nego vidljive na primjeru Sarajeva i zato zahtjevaju, ne samo slojeviti pristup, nego i kontinuirani zajednički angažman najrazličitijih društvenih aktera.

Gradologija je trans-disciplinarni istraživačko-aktivistički program čiji je primarni objekat interesa urbani prostor Sarajeva, njegovi stanovnici/e te njegovi nerealizirani i skriveni potencijali. Gradologija ispituje i problematizira značenje, funkciju i odnos javnog i zajedničkog prostora u gradu, političku ulogu prostora i uspostavlja platformu kroz koju će biti moguće kritički propitivati uloge građana i građanki, profesionalaca/ki, upravnih organa i stručnih tijela u definiranju ciljeva, parametara i dinamike urbanog razvoja.

U okviru programa Gradologija 07. i 09. decembra ponovo organiziramo Kvartovske dane u mjesnim zajednicama Vratnik i Crni vrh. Pridružite nam se.

gradologija mjesne zajednice ok mali

gradologija mjesne zajednice mali

Gradologija – “Šta da napišem na zidu?”

unnamed

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA u suradnji sa Heinrich Böll Fondacijom poziva vas na promociju izdanja “Šta da napišem na zidu?” i projekciju filma “Fasade”, Suada Mrkonjića iz 1972. godine.

Promocija će se održati u Galeriji Boris Smoje, Radićeva 11, Sarajevo
30.10.2015. u 19 sati.

„Sarajevo se, još uvijek čini prilično lako opisivim, obuhvatljivim gradom. Nerijetko je to osjećaj koji dožive oni koji dolaze po prvi put ili osjećaj sa kojim odlaze oni koji ga nakon kratkog boravka napuštaju. Pažljiviji pogled otkriva kako je prostorna realnost Sarajeva mnogo složenija. Otkriva se nepregledna slojevitost, materijal grada koji se vidi, s kojim se sudaramo i suočavamo, kroz koji se prolazi i dolazi,, stepeništa, praznine i neregularnosti, kao i kodovi, znakovi i simboli kojima je grad premrežen, zgusnutost i dinamika života u gradu, te procesi koji ‘grad grade.’

Četiri teksta ovog izdanja, svaki iz drugačije perspektive, ispituju segmente ovog složenog fizičkog i simboličkog zdanja i neke dijelove ovih mnogobrojnih slojeva. Slikaju jednu kompleksu, pulsirajuću, prostornu, društvenu i imaginarnu formu u konstantnoj promjeni, preklapanju, uvrtanju, otvaranju i preplitanju prostora, znakova, simbola, umjetnosti, ljubavi politike i istorije kao i živog kretanja i sudaranja tijela, mašina, institucija i organizacija, ali pokušavaju i ponuditi perspektive korisne za praksu akcije i praksu mišljenja.“

Iz uvodnog teksta

Gradologija – Kvartovski dani

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA u sklopu višegodišnjeg programa Gradologija organizuje Kvartovske dane.
Kvartovski dani će se dešavati vikendima u toku narednih nekoliko mjeseci na različitim lokacijama u Sarajevu. Aktivnosti imaju za cilj mobilizaciju stanovnika određenih kvartova, kao i dizanje svijesti o javnom prostoru, te mogućnostima koje on pruža.
Raspored lokacija za ovaj vikend:
31.10.2015.
Alipašino, Geteova ulica, 12:00-16:00
Link na FB event
01.11. 2015.
Kampus – Maršalka, Pofalići, 12:00-16:00
Link na FB event
newslett

GRADOLOGIJA – KVARTOVSKI DANI

 

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA u sklopu višegodišnjeg programa Gradologija organizuje Kvartovske dane.

Kvartovski dani će se dešavati vikendima u toku narednih nekoliko mjeseci na različitim lokacijama u Sarajevu. Aktivnosti imaju za cilj mobilizaciju stanovnika određenih kvartova, kao i dizanje svijesti o javnom prostoru, te mogućnostima koje on pruža.
Raspored lokacija i vremena za ovaj vikend:
24.10.2015. (12.00-16.00) – Marijin Dvor, Franca Lehara, iza hotela Holiday Inn
25.10.2015. (12.00-16.00) – Baščaršija, park preko puta Vijećnice

fradologija web2 fradologija web4

Lana Čmajčanin – Geopolitical Zones of the Present / Geopolitičke zone sadašnjosti

lana-geopolitical-zones-flyer12.06.2015 – 25.06.2015
Duplex100m2
Obala Kulina bana 22/1
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tuesday – Saturday 14:00 – 19:00
www.duplex100m2.com

Ljubazno ste pozvani na otvorenje izložbe u petak, 12. juna u 19:00h u galeriji Duplex100m2.

Samostalna izložba Lane Čmajčanin: Geopolitičke zone sadašnjosti obuhvata tri prostorne instalacije koje uprkos svojoj geometrijskoj preciznosti i arhivskoj utemeljenosti na postojećim geopolitičkim, vojnim, školskim i drugim relevantnim kartama tj. mapama, postaju zamagljena mjesta kojima se narušava opšteprihvaćena te sistemska fabrikacija vladajućih historijskih istina. Rad na ovim instalacijama koje povezuje angažovano propitivanje geopolitičkog prostora započinje samostalnom izložbom u novembru 2014. u Ljubljani, nastavlja se u decembru 2014. u Rijeci i nadograđuje se novim gravurama i zahvatima u okviru izložbe koja se otvara 12. juna 2015. u Sarajevu.

You are cordially invited to attend opening of the exhibition on Friday, June 12, at 7 p.m. at Duplex100m2.

Lana Čmajčanin’s solo exhibition entitled Geopolitical Zones of the Present
includes three spatial installations which, despite their geometrical precision and rootedness in the existing geopolitical, military, didactic and other relevant charts and maps, become blurred locations which undermine universally accepted, yet systematically fabricated, dominant historical truths. The work on these installations, which are interconnected through their engaged investigation of geopolitical space, began with the solo exhibition opened in Ljubljana in November 2014, continued the following month in Rijeka and was finally updated with new engravings and interventions to be displayed at the Sarajevo exhibition which opens on 12 June 2015.

READ MORE

CALL FOR PARTICIPANTS – FACTORY OF MEMORIES

Factory_Of_Memories_Header_With_TXT
Tirana Ekspres and Association for Culture and Art CRVENA are currently accepting applications for 2 workshops and additional events to be organized in Tirana and Sarajevo in 2015.
Factory of Memories is a collaborative  year long project of Tirana Ekspres and Association for Culture and Art CRVENA  aiming to research and preserve individual and collective memories in Albania and Bosnia and Herzegovina. Its main goal is to showcase/champion the use of art (video specifically) in exploring and actualizing important societal issues. The Project aims to connect creative young people of Bosnia and Herzegovina and Albania by facilitating and improving cross-border relations and dialogue through creating a platform for personal encounter, with their different viewpoints and perspectives on collective memories. It aims to expand cooperation and exchange of ideas among the participants, the involved cultural organisations, and the public by building bridges through artistic collaboration in the common creative process.
Schedule
After the first workshop week in Sarajevo end of May 2015, the participators – inspired and guided by workshop leaders from the field of video/media art as well as lecturers from other fields, will be expected to create video on the subject. At the end of the production phase of 2 months, they will finalize their videos together with our team during the second round of workshop in Tirana. Each workshop will last up to 6 days. The produced videos will premiere in a public screening event at Tirana Ekspres end of 2015. During this event participating artists will get in dialogue with a wider audience and invited experts. A DVD and online presentation comprising successful works will be created and the works will be promoted further across the region.
Eligibility
Call is open to young people up to 35 years old from Bosnia and Herzegovina and Albania. Experience in movie, video and other visual art disciplines is preferable. However, applicants from other fields will also be considered. Working language of workshops will be English, so applicants are expected to be able to communicate well in this language. All accepted applicants are expected to be present in both workshops.
Costs
Costs of travel, accommodation and meals for 2 workshops in Sarajevo and Tirana and promotional event in Tirana will be covered.
How to apply
Please download our application form in English here:
http://factoryofmemories.com/Application form should be submitted in PDF format to:
factoryofmemories2015@gmail.com by April 15th 2015.
All successful applicant will be notified beginning of May 2015.
E-mail us for any additional questions to: factoryofmemories2015@gmail.com or refer to our website www.factoryofmemories.com

Tirana Ekspres is Tirana based non-profit organization initiated by artists, activists, environmentalists, policy makers and social-business undertakers whose purpose is to enhance the cultural & artistic perception and expression in Tirana and beyond. Their goal is to work in strong partnership with the community as they pursue the good work of leveraging the potential of art by creating and organizing inspiring events, network of activists and long-term projects.  The alternative culture scene that Tirana Ekspres creates, offers the freedom of expression to the community who surpasses the discriminatory barriers as gender, religious, political orientation or socioeconomic  levels  leading to a more empowered  synergistic society.
www.tiranaekspres.com

Association for Culture and Art CRVENA is Sarajevo based non-profit organization that affirms the existing, and creates new free spaces for cultural and artistic creation in Bosnia and Herzegovina and wider. CRVENA is a community of artists, curators, architects, engineers, cooks, economists, journalists, human rights and cultural workers, workers and activists, gathered around the idea that art and culture provide an open platform for social change. CRVENA’s projects also target and explore the causes and mechanisms behind the multifaceted social disempowerment of women and seek to promote women’s equality and personal development.

Project is supported by Balkans Arts and Culture Fund, Collaboration Projects in Arts and Culture.

08. mart 2015. ŠTA JE NAMA NAŠA BORBA DALA?

08th of March, 2015.
What has our struggle given us?

Prezentacija online arhive www.afzarhiv.org, proslava 08.marta i 05.rođendana CRVENE
Presentation of online archive www.afzarhiv.org, celebration of 08th of March and CRVENA’s birthday

IMG_7998

See all photos here
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818051944941199.1073741832.126606900752377&type=3