Gradologija – Kvartovski dani 5 i 6

Pitanja javnog i zajedničkog dobra su sve više dominantna politička pitanja današnjice i sve češće okvir mobilizacije društvenih pokreta, posebice u urbanim zajednicama.

Zajednički prostor, u globalnom ali i lokalnom društveno-političkom kontekstu ima poseban značaj, te zaslužuje sistematsko propitivanje. Pojava, svrha i korištenje “zajedničkog” kao koncepta i prostorno se propituje u mnogim savremenim gradovima, dok se u slučaju grada Sarajeva ovo pitanje nalazi na marginama interesa javnosti. Ipak, transformacije značenja i odnosa javnog i zajedničkog koje postavljaju mnogostruke izazove za budućnost grada više su nego vidljive na primjeru Sarajeva i zato zahtjevaju, ne samo slojeviti pristup, nego i kontinuirani zajednički angažman najrazličitijih društvenih aktera.

Gradologija je trans-disciplinarni istraživačko-aktivistički program čiji je primarni objekat interesa urbani prostor Sarajeva, njegovi stanovnici/e te njegovi nerealizirani i skriveni potencijali. Gradologija ispituje i problematizira značenje, funkciju i odnos javnog i zajedničkog prostora u gradu, političku ulogu prostora i uspostavlja platformu kroz koju će biti moguće kritički propitivati uloge građana i građanki, profesionalaca/ki, upravnih organa i stručnih tijela u definiranju ciljeva, parametara i dinamike urbanog razvoja.

U okviru programa Gradologija 07. i 09. decembra ponovo organiziramo Kvartovske dane u mjesnim zajednicama Vratnik i Crni vrh. Pridružite nam se.

gradologija mjesne zajednice ok mali

gradologija mjesne zajednice mali