Gradologija – “Šta da napišem na zidu?”

unnamed

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA u suradnji sa Heinrich Böll Fondacijom poziva vas na promociju izdanja “Šta da napišem na zidu?” i projekciju filma “Fasade”, Suada Mrkonjića iz 1972. godine.

Promocija će se održati u Galeriji Boris Smoje, Radićeva 11, Sarajevo
30.10.2015. u 19 sati.

„Sarajevo se, još uvijek čini prilično lako opisivim, obuhvatljivim gradom. Nerijetko je to osjećaj koji dožive oni koji dolaze po prvi put ili osjećaj sa kojim odlaze oni koji ga nakon kratkog boravka napuštaju. Pažljiviji pogled otkriva kako je prostorna realnost Sarajeva mnogo složenija. Otkriva se nepregledna slojevitost, materijal grada koji se vidi, s kojim se sudaramo i suočavamo, kroz koji se prolazi i dolazi,, stepeništa, praznine i neregularnosti, kao i kodovi, znakovi i simboli kojima je grad premrežen, zgusnutost i dinamika života u gradu, te procesi koji ‘grad grade.’

Četiri teksta ovog izdanja, svaki iz drugačije perspektive, ispituju segmente ovog složenog fizičkog i simboličkog zdanja i neke dijelove ovih mnogobrojnih slojeva. Slikaju jednu kompleksu, pulsirajuću, prostornu, društvenu i imaginarnu formu u konstantnoj promjeni, preklapanju, uvrtanju, otvaranju i preplitanju prostora, znakova, simbola, umjetnosti, ljubavi politike i istorije kao i živog kretanja i sudaranja tijela, mašina, institucija i organizacija, ali pokušavaju i ponuditi perspektive korisne za praksu akcije i praksu mišljenja.“

Iz uvodnog teksta