Lana Čmajčanin – Geopolitical Zones of the Present / Geopolitičke zone sadašnjosti

lana-geopolitical-zones-flyer12.06.2015 – 25.06.2015
Duplex100m2
Obala Kulina bana 22/1
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tuesday – Saturday 14:00 – 19:00
www.duplex100m2.com

Ljubazno ste pozvani na otvorenje izložbe u petak, 12. juna u 19:00h u galeriji Duplex100m2.

Samostalna izložba Lane Čmajčanin: Geopolitičke zone sadašnjosti obuhvata tri prostorne instalacije koje uprkos svojoj geometrijskoj preciznosti i arhivskoj utemeljenosti na postojećim geopolitičkim, vojnim, školskim i drugim relevantnim kartama tj. mapama, postaju zamagljena mjesta kojima se narušava opšteprihvaćena te sistemska fabrikacija vladajućih historijskih istina. Rad na ovim instalacijama koje povezuje angažovano propitivanje geopolitičkog prostora započinje samostalnom izložbom u novembru 2014. u Ljubljani, nastavlja se u decembru 2014. u Rijeci i nadograđuje se novim gravurama i zahvatima u okviru izložbe koja se otvara 12. juna 2015. u Sarajevu.

You are cordially invited to attend opening of the exhibition on Friday, June 12, at 7 p.m. at Duplex100m2.

Lana Čmajčanin’s solo exhibition entitled Geopolitical Zones of the Present
includes three spatial installations which, despite their geometrical precision and rootedness in the existing geopolitical, military, didactic and other relevant charts and maps, become blurred locations which undermine universally accepted, yet systematically fabricated, dominant historical truths. The work on these installations, which are interconnected through their engaged investigation of geopolitical space, began with the solo exhibition opened in Ljubljana in November 2014, continued the following month in Rijeka and was finally updated with new engravings and interventions to be displayed at the Sarajevo exhibition which opens on 12 June 2015.

READ MORE