Nevidljivi/e u prostoru, 18. i 19.12.2014

Screen Shot 2014-12-01 at 17.05.38

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA u sklopu projekta Nevidljivi/e u prostoru organizira radionice:

Učešće stanovništva, gradovi i prostor,

18. – 19. decembar, Hotel Holiday Inn, Sarajevo. Sala „Una“, Program

PROGRAM

Četvrtak, 18. decembar 2014.

11:00 – 11:30   Registracija učesnica i učesnika

11:30 – 12:00    Predstavljanje preliminarnih nalaza istraživanja “Participacija u upravljanju javnim prostorima”   Hana Ćurak

12:00 – 12:30   Analiza – Preliminarni zaključci i preporuke  Alina Trkulja

12:30 – 13:00 Pauza za kafu

13:00 – 14:00 Participativno budžetiranje (PB)   Giovanni Allegretti (in English)

14:00 – 15:00   Ručak

15:00 – 16:30   Participativno budžetiranje nastavak (vježba)  Giovanni Allegretti

16:30 – 18:30 Zadaci, crtice za kampanju   Rad u grupama

Petak, 19. decembar 2014.

9:00 – 11:30 Participativno planiranje  Giovanni Allegretti (in English)

11:30 – 12:00 Pauza za kafu

12:00 – 14:00 O profesionalnoj i aktivističkoj praksi arhitekte Nedim Mutevelić

14:00 – 15:00  Ručak

15:30 – 17:00  Pravo na grad, uspjesi, neuspjesi i lekcije za budućnost Teodor Celakoski

*ukoliko ste zainteresirani za učešće molimo Vas da vaše prijave pošaljete na info@crvena.ba

CRVENA– Udruženje za kulturu i umjetnost  www.crvena.ba

Inicijativa „Nevidljivi u prostoru“ istražuje i praktično tretira pitanje uključivanja stanovništva u procese upravljanja urbanim prostorima, a posebno žena i mladih. Inicijativa analizira nedostake, probleme, sukobe kao i mogućnosti upravljanja zajedničkim urbanim prostorima u Tuzli i Sarajevu, ulogu različitih aktera, specifičnih grupa te nastoji politizirati ovo pitanje i pospješiti šire uključivanje stanovništva u ove procese.
Inicijativu podržava Olof Palme International Center.
Inicijativa se sastoji iz dvije komponente.
Prva komponenta je istraživačka i nastoji mapirati iskustvo dijela populacije mladih i žena, kao grupa koje su u društveno marginaliziranom statusu, kada je u pitanju urbano iskustvo u najširem smislu ali i upravljanje prostorom kao jedna od funkcija javne uprave i pitanje od opšteg interesa. U okviru ove komponente biće primjenjen upitnik koji ispituje iskustva, znanja i mišljenja stanovništva vezana za iskustvo urbanog života te planiranje i upravljanje javnim prostorima, izvedene focus grupe koje će sa strane uprave pokušati da osvijetle ova pitanja i izrađen rad koje će sumirati stanje, identificirati probleme i predložiti teze za daljnje promišljanje i angažman.
Druga komponenta je participativno edukativna i nastoji podstaći stvaranje produktivnih odnosa među organizacijama, ispitati mogućnosti i odrediti osnovni okvir za potencijalne kolektivne akcije. U okviru ove komponente organizujemo set radionica na kojima bi, zajedno sa osobama iz organizacija sa kojima saradjujemo i kroz odabrane i usmjeravane aktivnosti, prošli kroz različite teme vezane za ova pitanja. Ovo će obuhvatiti niz praktičnih vježbi kao i izlaganja osoba koji su sa različitih strana i iz različitih perspektiva uključeni u društveno-prostorna pitanja: stručnjaci/kinje, aktivisti/ice, istrađivači/ice itd. Ukupni cilj radionice je da se, na osnovu razmjene i refleksije nad sadržajima kroz koje se prođe tokom radionica, formuišu zajednički imenitelji na osnovu kojih bi se u budućnosti moglo prići realizaciji određene zajedničke društvene akcije.
Molim vas da nam pišete na info@crvena.ba ukoliko zelite prisustvovati radionicama.

Partnerske organizacije: Vive Žene, Centar za terapiju i rehabilitaciju, Tuzla, Biro za ljudska prava Tuzla, Omladinski resursni centar – Tuzla, Udruženje IPAK – Mladost gradi budućnost, Tuzla Open Space, Žene ženama/Sarajevo, Eko tim/Sarajevo
Fondacija CURE/Sarajevo, Institut za razvoj mladih KULT/Sarajevo, Asocijacija XY/Sarajevo, YIHR BIH – Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, One World SEE/Sarajevo, LIFT prostorne inicijative/Sarajevo