Šta je nama naša borba dala? What has our struggle given us?

08. mart 2015. Art kino Kriterion
08th of March 2015. Art Cinema Kriterion

Prezentacija online arhive www.afzarhiv.org, proslava 08.marta i 05.rođendana CRVENE
Presentation of online archive www.afzarhiv.org, celebration of 08th of March and CRVENA’s birthday

IMG_7998

See all photos here
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818051944941199.1073741832.126606900752377&type=3

 

Pozivamo vas na proslavu 08.marta, Međunarodnog dana žena, u sarajevskom Art kinu Kriterion, sa početkom u 17.00.

Biće ovo prilika da vam predstavimo digitalizirani arhiv Antifašističkog fronta žena Bosne i Hercegovine, koji Udruženje za kulturu i umjetnost  CRVENA razvija u okviru programa “Šta je nama naša borba dala?”.

Arhiv ima za cilj predstaviti, afirmirati i oživjeti emancipatorske tekovine antifašističke borbe žena Bosne i Hercegovine.

Pridružite nam se!

We invite you to celebrate with us the 8th of March, International Women’s Day, at Sarajevo’s Art cinema Kriterion, starting at 5pm.

This will be an opportunity to introduce you to the digitized archive of the Antifascist Front of Women of Bosnia and Herzegovina which Association for Culture and Arts CRVENA is developing within our ” What has us of our struggle given us? ” program.

Archive aims to introduce, promote and revive the emancipatory heritage of the antifascist struggle of women of Bosnia and Herzegovina .

Join us!

CRVENA_8mart2015_poster manji


Partisan women c

Antifascist Front of Women gave extraordinary contribution to struggles against fascism, women’s equality, but also to freedom and emancipation of Yugoslav society as a whole. What did we lose by its disbandment? How much do we know about it today and what does this knowledge mean to us? What do we do with it?

What has our struggle given us is an ongoing project organized around preservation and affirmation of heritage of Antifascist Front of Women. Project started in 2010 as Live solidarity initiative and has involved series of activities and events, such as art exhibitions, panels, public discussions, artist talks, and a publication “Transfor(M)art”, an inspirational year long calendar/book of our heroines, designed and created by Leila Čmajčanin.

A pivotal part of the project is digitalization and archiving of the documentation that refers to work and existence of Antifascist Front of Women. We want to collect, research, analyze and share information and evidence on the work of Antifascist Front of Women, and present it in a form of a growing online archive. The archive will be comprised of books, magazines, photographs, documents, testimonies, stories, art works and all other material that we come across and produce.

Project is developing partnerships with state institutions (Currently with Museum of History in Sarajevo) and individuals who contribute to our documentations that are to be found in various formats, such as books, magazines, documents, personal testimonies, etc.

IMG_1938

Location: Sarajevo
Production: CRVENA and partners

Since 2010 project has been funded and supported by:
Crowdfunding campaign
Mediterranean Women’s Fund

Friedrich Ebert Stiftung 
V-Day 
Historijski muzej Bosne i Hercegovine
Arhiv Bosne i Hercegovine
Duplex Gallery
Schuler Helfen Leben 

8mart_0303 8mart_0304_eng

Tačno prije 104 godine, na konferenciji socijalistkinja u Kopenhagenu, prihvaćen je prijedlog Klare Cetkin “da se 8.mart zavede kao dan borbene solidarnosti žena, kao dan koji će povezati sve žene svijeta u borbi za svoja prava i punu slobodu čitavog naroda”. Tri godine nakon ove konferencije, 1913. godine u Sarajevu, žene Bosne i Hercegovine su održale prvu “Proslavu ženskog dana” na kojoj je učestvovalo oko 2.000 žena.

Od tog dana, pa sve do danas, borba za politička, socijalna i ekonomska prava žena traje, a svaka pobjeda predstavlja novi korak na putu ka jednakosti. Često se te pobjede osporavaju i zanemaruju. Prava koja su jednom ostvarena ponovo se dovode u pitanje, a na svom borbenom putu žene su iznova susreću sa novim starim preprekama.

Ove godine drugi put zaredom, na svoj četvrti rođendan,  pitamo se: Šta je nama naša borba dala?

Neka živi Osmi mart, međunarodni praznik žena!

Exactly 104 years ago, at the Copenhagen conference of women socialists, Klara Cetkin’s proposal “to claim the 8th of March as a day of active solidarity of women, the day that will connect all women of the world in the struggle for their rights and full freedom of all peoples.” Three years after this conference, in 1913 in Sarajevo, women of Bosnia and Herzegovina held the first “celebration of women’s day” which was attended by about 2,000 women.

From that day until today, the struggle for political, social and economic rights of women continues, and every victory represents another step on the road to equality. Often these victories are challenged and neglected. The rights that were once achieved are again being questioned, and through their struggle women are again faced with new/old obstacles.

This year, for the second time in a row, on our fourth birthday, we ask ourselves: What has our struggle given us?

Long live the 8th of March, an international women’s day!


For what is done or learned by one class of women becomes, by virtue of their common womanhood, the property of all women.
 Elizabeth Blackwell

Od trenutka kada se 100.000 žena Jugoslavije aktivno borilo protiv fašizma u Narodnooslobodilačkoj borbi u kojoj je 25.000 žena poginulo, 40.000 ranjeno, preko 3.000 su ostali teški invalidi, od kada je za narodne heroje (riječ herojke ili heroine nije upotrebljavana) proglašena 91 žena, od čega 10 njih iz Bosne i Hercegovine, od tada pa do danas, borba žena za ravnopravnost nije prestala. I kada se pitamo: “Šta je nama naša borba dala?”, koristeći poznati stih koji slavi Josipa Broza Tita, mi u stvari postavljamo pitanja o slobodi, solidarnosti i mjestu za žene u društvenom, političkom i ekonomskom životu naše zemlje.

Toliko koliko smo svjesne ženske emancipacije koja se desila tokom i neposredno nakon 2. svjetskog rata, svjesne smo i ispraznosti obećanja koja su ženama tada data. Samo nekoliko godina nakon rata, žene se pozivaju natrag u privatnu sferu, natrag u kuhinje, domaćinstva, brigu o djeci, dobrovoljni rad. Samo nekoliko godina kasnije njihove intelektualne i fizičke sposobnosti postaju upitne, o čemu govori rad Adele Jušić Ja mislim, drugarice…”

Stvaranje ženske društveno–političke organizacije Antifašističkog fronta žena 06. 12. 1942. u Bosanskom Petrovcu, za žene Jugoslavije bilo je prekretnica na putu do njihove emancipacije. Ovaj pokret je imao preko milion članica u čitavoj Jugoslaviji i najbrojnija je ženska organizacija ikada na našim prostorima i šire. Ipak, AFŽ biva ukinut 1953. Mnogi su mišljenja da je razlog bila “prebrza” emancipacija žena.

Zahtjevi žena za jednakim plaćama, jednakim tretmanom žena na selu, socijalnim osiguranjem, zahtjevi protiv sniženja nadnica, globa i protiv otpuštanja, te pozivi na borbu protiv fašizma i nacionalnog ugnjetavanja, ali i protiv smrtne kazne, odjekuju kroz istoriju i čini se kao da i dalje većina njih ostaje eho koji čujemo dok izgovaramo “Hoćemo kruh, i ruže također”. Zahtjevi za ekonomskom, političkom i socijalnom stabilnošću žena prije sto godina i danas su ostali neispunjeni, kako su to svojom zvučnom instalacijom i performansom na ulicama Ljubljane 2012. aktualizirale umjetnice i članice kustoskog kolektiva Red Min(e)d.

Jedan od ključnih uspjeha žena Jugoslavije jeste ostvarivanje prava glasa 1945. godine, prava koje danas uživamo i ne razmišljajući o koracima koji su dobijanju istog prethodili, te znajući malo o ženama koje su se za njega borile. Priča Halime u radu Danijele Dugandžić-Živanović Drago mi je što dočekah i ova vremena daje ilustraciju tog vremena, osjećaja, te značenja koje je pravo glasa imalo za žene naše zemlje, u trenutku kada su ga po prvi put dobile.

Dokaz njihove borbe i svih njihovih koraka stoji upravo ovdje, u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, njegovoj biblioteci i arhivi, koja je kao i ove žene zaboravljena i ostavljena na milost i nemilost nemarnih politika naspram kulture i umjetnosti. Knjige, tekstove, časopise i portrete koje smo ovdje pronašle izložile smo u nadi da će oni ponuditi uvid u emancipatorsko nasljeđe naših pretkinja. Arhiv Historijskog muzeja posjeduje portrete pet narodnih heroina BiH, od koga su dva, onaj Vahide Maglajlić i Radojke Lakić trenutno u procesu restauracije.

Rad Krojenje i šivanje Lane Čmajčanin problematizira politike oko podjele naše zemlje nakon posljednjeg rata, politike koje su nam nametali, iskrajajući kartu naše zemlje i naše živote, onako kako je to nacionalističkim vođama bilo u interesu. Te karte su naša današnja realnost, kao što je i realnost da ovaj rad, biva zabranjen za izlaganje u sklopu izložbe o ravnopravnosti spolova u Parlamentarnoj skupštini prije nepunih pet dana. Na vama je da odlučite da li je radikalnije ukazati na retrogradne politike naše svakodnevnice ili odustati od borbe.

“Šta je nama naša borba dala?” je pitanje na koje još nismo pronašle odgovor, ali ga nećemo prestati tražiti.

2013

http://www.youtube.com/watch?v=JFpIm2jHtPQ

CRVENA je boja krvi i vatre, jakih emocija, ljubavi i boja alarma. Jedino se CRVENA boja smatra pravom bojom, a to je i prva boja koju je čovjek otkrio. Crvena je također i boja snage i energije koju osjećamo svaki put kada radimo zajedno. Upravo iz ovih razloga se 10 žena okupilo oko izvorne ideje za osnivanje organizacije na 8. Mart 2010 i opredijelila za ime CRVENA. Na naš treći rođendan i u čast onih koje su se do sada borile za naša prava i slobode odlučile smo se ovaj 8 mart 2013, dakle tačno 100 godina nakon što je 1913. godine, tri godine nakon međunarodne konferencije žena u Kopenhagenu, na kojoj je na prijedlog Klare Cetkin usvojena odluka o praznovanju 08. marta, u Sarajevu je održana “Proslava ženskog dana” na kojoj je učestvovalo oko 2.000 bosanskohercegovačkih žena svih konfesija, pitati: Šta je nama naša borba dala?

Red (CRVENA) is the color of blood and fire, strong emotions, love and color of alarm. Color red is considered to be the only proper color, being the first color humans have discovered. Red is also a color of power and energy we feel every time we work together. Precisely for these reasons, 10 women gathered around the original idea for the establishment of the organization on the 8th March 2010 and opted for the name CRVENA (RED). Exactly one hundred years ago and three years following the International Conference of Women in Copenhagen where at the proposal of Clara Zetkin decision on the celebration of 08th March was adopted, 2000 Bosnian women of all faiths have celebrated International Women’s day in Sarajevo. On our third birthday and in honor of those who have fought for our rights and freedoms we decided to mark this 8 March 2013, by asking ourselves: What has our struggle given us?

sta-je-nama-nasa-borba-dala_pozivnica-bhs sta-je-nama-nasa-borba-dala_pozivnica-en

 

CRVENA Adela Jusic“Šta je nama naša borba dala?”, izložba Adele Jušić, Duplex galerija, Sarajevo

IMG_0008Panel “Šta je nama naša borba dala?”

 

2010 – Live solidarity

Inspired by the need and desire to acknowledge and raise awareness on the importance of March 8th, the International Woman’s Day for the herstory, activists representing the Center for Interdisciplinary Postgraduate Studies of the University of Sarajevo (CIPS), Pravo Ljudski, Association for Culture and Art CRVENA and TPO Foundation, gathered and conceptualized a set of events taking place in the period from the 7th until 10th of March. The idea behind the initiative is to celebrate the achievements and inspire further actions working towards the empowerment of women, greater understanding of feminist values, gender mainstreaming and most importantly, solidarity.

The Live Solidarity! Initiative offered exhibitions of feminist art works, installations, a socially engaged documentary film screening, theater play, public debates and performances, all using the power of arts to initiate open dialogue and the process of questioning the established gender (power) relations. As such, it contributed to public awareness of both the achievements of the woman’s movement and the need to reinvent new forms and channels for addressing gender discrimination in both public and private spheres.

In partnership with CIPS, PRAVO LJUDSKI and TPO

Transfor(M)art
Inspirational year long calendar/book of our heroines

Transfor(M)art Gift BoX is a statement: it is a box of inspiration and proclamation. The purpose is to educate and inspire, to provoke its owner to learn more about the amazing women who shaped our realities and who inspire us on a daily basis to continue being active in women’s and feminist movements. This book of heroines vibrates from their major works and tells us “Dare! You are not alone.”

Concept: Leila Čmajčanin, Visual Artist and Art Directress at Association for Culture and Art CRVENA and Danijela Dugandžić Živanović, Directress of Association for Culture and Art CRVENA

Design: Leila Čmajčanin
Production: CRVENA
Promoted at 8th of March initiative Live Solidarity 2010!