Zajednički grad

IMG_3029

Zajednički grad je istraživačka, agitatorska i informacijska inicijativa posvećena borbi za očuvanje i razvoj urbanih resursa, drugih javnih i zajedničkih resursa, povezivanju i jačanju progresivnih snaga otpora protiv privatizacije, eksploatacije i uništavanja ljudi, njihovih života i njihovog prirodnog i društvenog svijeta.

Slobodno umnoži, podijeli i prepričaj!

O gradu i participaciji
Izazovi demokratskog upravljanja i neki aspekti urbanog pitanja u Bosni i Hercegovini

Ovaj rad raspravlja o pitanjima značaja, razvijanja i jačanja participativne dimenzije demokratskih institucija u gradovima i nudi zaključke koji trebaju da posluže kao prilozi za lokalnu raspravu o temeljnim društvenim i političkim pitanjima. Šta demokratija zaista znači i kako se ona u praksi realizuje? Ukoliko trenutno važeći odnosi ne iscrpljuju savremeni pojam demokratije i iznevjeravaju nadu u „demokratiju koja dolazi“, na koji je način potrebno mijenjati društvene institucije kako bi se proširio njihov demokratski potencijal? Koji odnosi nejednakosti uspostavljaju i održavaju strukture društvene dominacije određenih grupa? I na kraju, kako ih je potrebno kritikovati i koji su uslovi pod kojima ih je moguće mijenjati?

Ključne riječi: participacija, upravljanje, zajedničko, urbano pitanje, Bosna i Hercegovina


Set alata za zajedničke prostore grada

Kada se pomene set alata, vjerovatno najčešće pomislimo na kutiju sa šarafcigerima, klještima, pilama, turpijama i drugim kerefekama. Pojedini će pomisliti na softverske programe uz pomoć kojih pravimo čuda digitalnog svijeta. Ovakvi su alati najčešće za one koji se njima već znaju služiti ili namjeravaju naučiti. Set alata pred vama je nešto drugačiji. Obraća se i nudi svakome tko želi misliti grad i učestovati u njegovom očuvanju i unaprijeđenju, te ne zahtjeva posebna znanja. Radi se o vrlo bazičnim metodama koje su lako dostupne svima.


Šta da napišem na zidu
 

„Sarajevo se, još uvijek čini prilično lako opisivim, obuhvatljivim gradom. Nerijetko je to osjećaj koji dožive oni koji dolaze po prvi put ili osjećaj sa kojim odlaze oni koji ga nakon kratkog boravka napuštaju. Pažljiviji pogled otkriva kako je prostorna realnost Sarajeva mnogo složenija. Otkriva se nepregledna slojevitost, materijal grada koji se vidi, s kojim se sudaramo i suočavamo, kroz koji se prolazi i dolazi,, stepeništa, praznine i neregularnosti, kao i kodovi, znakovi i simboli kojima je grad premrežen, zgusnutost i dinamika života u gradu, te procesi koji ‘grad grade.’

Četiri teksta ovog izdanja, svaki iz drugačije perspektive, ispituju segmente ovog složenog fizičkog i simboličkog zdanja i neke dijelove ovih mnogobrojnih slojeva. Slikaju jednu kompleksnu, pulsirajuću, prostornu, društvenu i imaginarnu formu u konstantnoj promjeni, preklapanju, uvrtanju, otvaranju i preplitanju prostora, znakova, simbola, umjetnosti, ljubavi politike i istorije kao i živog kretanja i sudaranja tijela, mašina, institucija i organizacija, ali pokušavaju i ponuditi perspektive korisne za praksu akcije i praksu mišljenja.“


Zajednički grad     
                                                                                                          

Društveni list pred vama skromni je dio šireg napora da se drugačije misle naša svakodnevnica i naši gradovi. Zajednički grad će pokušati otvoriti pitanja o tome šta uopšte znači živjeti zajedno sa drugima, šta znači živjeti u zajednici i dijeliti prostor jednog grada. Namijenjen je prije svega onima koji ovu svakodnevnicu žive u Sarajevu, ali i svima koji slute da se svakodnevnica mora mijenjati ma gdje oni živjeli. Ukoliko ove dvije strane potaknu bilo kakvo razmišljanje, raspravu ili reakciju, onda je naš cilj postignut. U prvom, pokusnom broju, donosimo tekstove o politici grada i politikama u gradu, priču o sarajevskim kinima kao ilustraciju odnosa kulture i industrije kulture, kratki strip Bespuća gradske stvarnosti, te crtice o urbanoj dinamici u posljednjih nekoliko mjeseci. Nadamo se da ćete uživati u čitanju

Zajednički grad 1
Zajednički grad 2 i 3
Zajednički grad 4-i-5
Zajednički grad 6

Vaše komentare, pitanja, kritike možete slati na info@crvena.ba

Gradologija izdanja su podržana od strane: Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Olof Palme International Centra i Fondacije Heinrich Boell u BIH

Sadržani materijali su dostupni za dijeljenje pod uslovima:
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.