Radionica 5ritmova® sa Emiellom Kaufman – 5Rhythms® workshop with Emiella Kaufman

„Usmjeravanje pažnje na izvor“
„Usklađivanje sa životnom energijom prisutnoj u tijelu“
Radionica 5ritmova® sa Emiellom Kaufman09.06.2013. (nedjelja)
12:00-18:00 (sa pauzom od sat vremena za ručak)
Prana Yoga studio, Mjedenica 52Cijena: 50KM (dvije osobe koje prvi put plešu 5Ritmova mogu ostvariti popust od 50%)
Informacije na: 5r.sarajevo@gmail.com ili na telefon 060 333 4374Prijavni formular https://docs.google.com/forms/d/1UW6N2zXC-zmQppfRq64jj6jz7HIMBE4ukZxOhI2qsqA/viewform?pli=1

Molimo vas da pošaljete vaše aplikacije i platite nepovratni depozit od 25KM do 31. maja. Broj mjesta je ograničen.Više o metodi 5 ritmova® i voditeljici radionice Emielli Kaufman na http://emiella.wordpress.com/

Jezik radionice je engleski sa prevodom na bosanski jezik.

Ples 5 ritmova je šamanska meditacija iscjeljivanja kroz ples. Istražujući unutrašnje pejzaže koji se izražavaju kroz pokret, ljudi su u stanju da prizovu u svijest dijelove sebe koje je vrijeme zasjenilo, te stimulišu potencijalnu obnovu duha i tijela.
Tema ove jednodnevne radionice u Sarajevu je istraživanje Toka našeg života, osluškujući Duh unutar naše forme. Svaki put kada dopustimo sebi da zaplešemo na podiju, dopuštamo i unutarnjem mudrijem sebi da nam podari trenutak bistrine, kao svjetionik koji osvjetljava obalu. Praksi svjesnosti lako možemo pristupiti ukoliko naučimo da obratimo pažnju na ono što nas pokreće. Kao što bi navigirali naš brod kroz vodu, prateći maglu koja se kovitla uz obalu, naša stopala nas mogu voditi osluškujući šapate isparavanja naše kože.

Tečni ritam u duhu tišine,
Usporite usred ubrzanja,
Učite u usklađenosti,
Pripremite živi lijek,
Ponovo se prisjetite sebe,
Da se možete vratiti,
Vašem izvoru,
Vašoj dobrobiti.

‘Vratite se nazad vašem domu, u vaše tijelo.’ – Gabrielle Roth

Emiella Kaufman je diplomirana instruktorica 5Rhythms pokreta, koja se 2005. godine zaljubila u taj posao. Učila je sa osnivačicom pokreta, Gabrielle Roth, te ima diplomu Moving Center škole. Završila je dodiplomski studij psihologije na UBC-u u Vancouveru u Kanadi. Takođe je učila od raznih duhovnih učitelja iz raznih tradicija. Emiella je strastvena i razigrana i njen stil podučavanja je direktan ali i poetičan. Nakon što je podučavala jedno vrijeme u Vancouveru, vratila se u Izrael, odakle potiče. Voli da se obraća svima u prvom licu i raduje je tvoj dolazak na plesni podij, da se sretnete, tijelom naspram tijela, srcem naspram srca.

facebook grupa: 5Ritmova Sarajevo

5ritmova  poster 2013 bosanski

 

„Attention to Source“
“Tuning into the life force present in matter”
5Rhythms® workshop with Emiella Kaufman

June 9th 2013 (Sunday),
12:00-18:00 (including one hour lunch break)
Prana Yoga studio, Mjedenica 52

Fee: 50KM (2 people who haven’t danced the 5Rhythms before can get 50% discount)
Info: 5r.sarajevo@gmail.com or 060 333 4374

Application form https://docs.google.com/forms/d/1UW6N2zXC-zmQppfRq64jj6jz7HIMBE4ukZxOhI2qsqA/viewform?pli=1

Please send your applications and pay non refundable deposit (25KM) until May 31st. Number of places is limited.

More about method and teacher Emiella Kaufman on http://emiella.wordpress.com/

Working language is English with translation to Bosnian.

The 5Rhythms® is a shamanic meditation practice of healing oneself through dance. By exploring inner landscapes that emerge into the physicality of motion, we have the opportunity to bring into our awareness pieces of ourselves that have been in the shadows of time, catalyzing potential renewal for our souls and bodies.

The theme for this one day workshop in Sarajevo will be following the Flow of our life force, while listening to the Spirit in our matter. Every time we allow ourselves to receive our bodies on the dance floor, we can let our internal wise self shed a beacon of clarity, like a lighthouse scanning the shore. The practice of mindfulness can be readily available to us by learning the art of paying attention to that which is moving in us. Like navigating our ship through the water, while tracking fog rolling in through the bay, we can follow the lead of our feet, while listening to the whispers in the steam off our skins.

Flow in the spirit of Stillness,
slowing down in the midst of speeding up,
apprenticing in attunement.
Concocting a living salve,
To re-member ourselves,
So we can return
to our source,
The well of our being.

‘Come back to your home, into your body’ Gabrielle Roth

Emiella Kaufman is a certified 5Rhythms® teacher, who fell in love with the work in 2005. She has studied with Gabrielle Roth, the founder of the map and was certified by The Moving Center School. She has a BA in Psychology from UBC, in Vancouver, Canada. Emiella has also studied with various spiritual teachers from different traditions. She is passionate and playful, her teaching style can be direct yet poetic. After teaching in Vancouver, she moved back to Israel, to her birthplace. She much prefers speaking in first person and looks forward to meeting you on the dance floor, flesh to flesh, heart to heart

facebook group: 5Ritmova Sarajevo

5ritmova  poster 2013 english

Organizuju Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA i Tanzelarija
Organized by Association for Culture and Art CRVENA and Tanzelarija

Leave a Reply

Your email address will not be published.