Radionica SLUŠANJE / Workshop LISTENING_15. -16. juni 2013.

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA
Poziva vas na radionicu zvuka: SLUŠANJE
Subota i nedelja, 15. -16. juni 2013.
Čekaluša 15, Sarajevo, od 10 – 18h (sa pauzom)Poznato je da živimo u vizualnom svijetu. Ali smo uvijek okruženi zvukovima. Kako oni utiču na nas? Kako razumijemo/čujemo zvuk?
Radionica Slušanje pruža mogućnost istančavanja svjesnosti, dubljeg osluškivanja svijeta oko nas, te proširuje naše iskustvo.
Radionica je zasnovana na vježbama: slušat ćemo i opisivati zvuk, te proizvoditi zvukove. Sjedit ćemo u tišini i slušati promjene akustične sredine, ali i pokrete, unutra i vani.
Ljudi koji su spremni slušati, podijeliti svoja iskustva i zaigrano se uputiti na istraživanje su srdačno dobrodošli.Radionicu će voditi umjetnik zvuka Marcus Beuter http://www.marcusbeuter.de/
Jezik radionice je engleski sa prevodom na bosanski.

Radionica je besplatna i ne zahtijeva nikakve posebne vještine. Otvorena je za sve ljude od 18 do 35 godina: umjetnike/ce, nastavnike/ce, profesore/ce, članove/ice nevladinih organizacija, studente/ice i sve one koji su zainteresovani/e i voljni/e da istražuju svoje vještine prepoznavanja zvukova, te ih dalje razvijaju i koriste na svom poslu, aktivnostima ili prenose znanje dalje.

Molimo vas da ispunite prijavu (na engleskom ili bosanskom jeziku) dostupnu ovdje:

https://docs.google.com/forms/d/1M7lmCsgQcIDOuiD5krL6Xg6odtqYPqEGBJRH4ldutHY/viewform

Krajnji rok za prijave je 14. juni.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati na adelagal@gmail.com
Radujemo se vašim prijavama!

Radionica „Slušanje“ je podržana od Njemačke ambasade u Sarajevu.

Također vas pozivamo na koncert na kojem će nastupiti Marcus Beuter, Idklang i Hermetic Brisk, koji će se održati 15. juna u klubu FIS. Umjetnici iz Njemačke, Austrije i BiH će razmijeniti ideje o zvuku kroz kolaboraciju i kompoziciju na licu mjesta. Kroz posebnu elektro-akustičnu svirku uživo, kombinovat će dva svijeta zvučnog iskustva te vam pokazati kako su otkrili nevjerovatno slične ideje zvuka i njihove realizacije tokom procesa napredovanja kao umjetnici na različitim prostorima.
Ulaz je besplatan.
Koncert je podržan od Austrijske ambasade u Sarajevu i Njemačke ambasade u Sarajevu.

943430_10151662358875395_1959674046_n

 

484853_10151662425515395_1125016359_n

****************

Association for Culture and Art CRVENA
Invites you to the sound workshop : LISTENING
Saturday and Sunday, June 15th and 16th 2013
Čekaluša 15, Sarajevo, from 10 – 18h (with break)

It is quite known that we live in a visual world. But sounds always surround us.
How do they influence us? How do we receive sound?
The workshop Listening gives the possibility to heighten our awareness, to listen deeper into the world around us, to broaden our experience.
The workshop is based on exercises: we will receive and describe sound, make sounds. We will sit quietly and listen to the changes of the acoustic environment, but also move, inside and outside.
People who are open to listen, to share their experience and to go playfully on research are heartily welcome.

Workshop will be led by sound artist Marcus Beuter http://www.marcusbeuter.de/
Working language is English with translation to Bosnian.

The workshop is free of charge and no special skills are required. It is open to young people (age 18 – 35): artists, teachers, professors, NGO workers, students and anyone who is interested and who is willing to explore their skills in sound recognition, develop them further, use them in their work / activities and transfer the knowledge.

Please fill the application form (which you can fill in Bosnian or English) available here:

https://docs.google.com/forms/d/1M7lmCsgQcIDOuiD5krL6Xg6odtqYPqEGBJRH4ldutHY/viewform

Deadline for submitting your application is 10th June. Selected participants will be notified until 12th June.

If you have any questions, feel free to contact us on adelagal@gmail.com
We are looking forward to your applications!

Workshop “Listening” is supported by German Embassy in Sarajevo.

We are also inviting you to concert of Marcus Beuter, Idklang and Hermetic Brisk, that will be held in Fis Club Bock, on 15th June. Artist from Germany, Austria and BiH will exchange ideas in sound through collaboration and instant composition. Through special electro-acoustic live sessions they will combine two worlds of sound experiences and show how they discovered amazingly similar ideas and sound results “growing up” as musicians with different backgrounds.
Entrance is free.

Concert is supported by Austrian Embassy in Sarajevo and German Embassy in Sarajevo.